Lãnh đạo Trung ương, các bộ, ngành, địa phương viếng tang lễ Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Linh cữu Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc - Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn - TPHCM được quàn tại nhà thờ Đức Bà để các chức sắc, giáo dân, các cơ quan ban ngành đoàn thể đến kính viếng.
Linh cữu Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc - Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn - TPHCM được quàn tại nhà thờ Đức Bà để các chức sắc, giáo dân, các cơ quan ban ngành đoàn thể đến kính viếng.
Linh cữu Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc - Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn - TPHCM được quàn tại nhà thờ Đức Bà để các chức sắc, giáo dân, các cơ quan ban ngành đoàn thể đến kính viếng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top