Lãnh đạo Trạm thu phí Tam Kỳ mắc COVID-19 có hành trình di chuyển phức tạp

Lãnh đạo Trạm thu phí Tam Kỳ có hành trình di chuyển phức tạp. Ảnh: Thanh Chung
Lãnh đạo Trạm thu phí Tam Kỳ có hành trình di chuyển phức tạp. Ảnh: Thanh Chung
Lãnh đạo Trạm thu phí Tam Kỳ có hành trình di chuyển phức tạp. Ảnh: Thanh Chung
Lên top