Lãnh đạo TPHCM thông tin việc phân bổ gói hỗ trợ 886 tỉ đồng

Gói hỗ trợ 886 tỉ đồng của TPHCM đã cơ bản giải ngân xong. Ảnh: Anh Tú
Gói hỗ trợ 886 tỉ đồng của TPHCM đã cơ bản giải ngân xong. Ảnh: Anh Tú
Gói hỗ trợ 886 tỉ đồng của TPHCM đã cơ bản giải ngân xong. Ảnh: Anh Tú
Lên top