Lãnh đạo TPHCM: "Ông Lê Trương Hải Hiếu vi phạm làm ảnh hưởng niềm tin"

Ông Lê Trương Hải Hiếu.
Ông Lê Trương Hải Hiếu.