Lãnh đạo tỉnh Hải Dương lý giải vì sao quyết định dỡ bỏ cách ly xã hội

Trước thời điểm dỡ bỏ cách ly xã hội, nhiều chốt kiểm dịch vẫn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
Trước thời điểm dỡ bỏ cách ly xã hội, nhiều chốt kiểm dịch vẫn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
Trước thời điểm dỡ bỏ cách ly xã hội, nhiều chốt kiểm dịch vẫn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
Lên top