Lãnh đạo thị trấn Vạn Giã sẽ bị xem xét kỷ luật

Lãnh đạo thị trấn Vạn Giã (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật vì cho ông Bình thuê đất trái thẩm quyền. Ảnh: PV
Lãnh đạo thị trấn Vạn Giã (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật vì cho ông Bình thuê đất trái thẩm quyền. Ảnh: PV
Lãnh đạo thị trấn Vạn Giã (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật vì cho ông Bình thuê đất trái thẩm quyền. Ảnh: PV
Lên top