Lãnh đạo Sở Tư pháp Đà Nẵng là F1, cán bộ Sở phải làm ở nhà phòng COVID-19

Lên top