Lãnh đạo Sở là F1, Đà Nẵng xét nghiệm 1.400 người ở trung tâm hành chính

Đà Nẵng xét nghiệm 1.400 người ở trung tâm hành chính. Ảnh: Nam Long
Đà Nẵng xét nghiệm 1.400 người ở trung tâm hành chính. Ảnh: Nam Long
Đà Nẵng xét nghiệm 1.400 người ở trung tâm hành chính. Ảnh: Nam Long
Lên top