Lãnh đạo Học viện Cán bộ TP HCM bị phê bình vì sai phạm đấu thầu

Học viện Cán bộ TP HCM xảy ra sai phạm đấu thầu dự án xây dựng Học viện.
Học viện Cán bộ TP HCM xảy ra sai phạm đấu thầu dự án xây dựng Học viện.
Học viện Cán bộ TP HCM xảy ra sai phạm đấu thầu dự án xây dựng Học viện.
Lên top