Lãnh đạo Hà Tĩnh trồng cây, thả cá đầu năm mới

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng tham gia trồng cây cùng các lãnh đạo sở, ngành, địa phương ở Vũ Quang. Ảnh: Vũ Quang.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng tham gia trồng cây cùng các lãnh đạo sở, ngành, địa phương ở Vũ Quang. Ảnh: Vũ Quang.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng tham gia trồng cây cùng các lãnh đạo sở, ngành, địa phương ở Vũ Quang. Ảnh: Vũ Quang.
Lên top