Lãnh đạo Đồng Tháp: PC-Covid được sử dụng thống nhất trên toàn tỉnh

Ứng dụng PC-Covid được sử dụng thống nhất tại Đồng Tháp.
Ứng dụng PC-Covid được sử dụng thống nhất tại Đồng Tháp.
Ứng dụng PC-Covid được sử dụng thống nhất tại Đồng Tháp.
Lên top