Lãnh đạo Đà Nẵng kiểm tra điểm hỗ trợ người hồi hương ngang qua thành phố

Chủ tịch và Phó chủ tịch thành phố Đà Nẵng (trái) kiểm tra điểm hỗ trợ người dân các tỉnh phía Nam về quê ở điểm hầm Hải Vân.
Chủ tịch và Phó chủ tịch thành phố Đà Nẵng (trái) kiểm tra điểm hỗ trợ người dân các tỉnh phía Nam về quê ở điểm hầm Hải Vân.
Chủ tịch và Phó chủ tịch thành phố Đà Nẵng (trái) kiểm tra điểm hỗ trợ người dân các tỉnh phía Nam về quê ở điểm hầm Hải Vân.
Lên top