Lãnh đạo Đà Nẵng hỗ trợ 30 triệu đồng cho tổ trưởng dân phố bị tai nạn

Lãnh đạo Đà Nẵng hỗ trợ 30 triệu đồng tổ trưởng dân phố bị tai nạn. Ảnh: BVĐN
Lãnh đạo Đà Nẵng hỗ trợ 30 triệu đồng tổ trưởng dân phố bị tai nạn. Ảnh: BVĐN
Lãnh đạo Đà Nẵng hỗ trợ 30 triệu đồng tổ trưởng dân phố bị tai nạn. Ảnh: BVĐN
Lên top