Lãnh đạo Bộ đội biên phòng Đà Nẵng nói về thông tin cá chết hàng loạt dạt vào bờ biển

Cá chết hàng loạt rồi dạt vào bờ biển Liên Chiểu ngày 10.11. (ảnh: Hoàng Vinh)
Cá chết hàng loạt rồi dạt vào bờ biển Liên Chiểu ngày 10.11. (ảnh: Hoàng Vinh)
Cá chết hàng loạt rồi dạt vào bờ biển Liên Chiểu ngày 10.11. (ảnh: Hoàng Vinh)
Lên top