Lãnh đạo Bệnh viện Tuệ Tĩnh: "Đã tìm được nguồn trả lương cho y, bác sĩ"

Tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Tuệ Tĩnh mong muốn sớm được chi trả các quyền lợi theo quy định. Ảnh: PV.
Tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Tuệ Tĩnh mong muốn sớm được chi trả các quyền lợi theo quy định. Ảnh: PV.
Tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Tuệ Tĩnh mong muốn sớm được chi trả các quyền lợi theo quy định. Ảnh: PV.
Lên top