Làng Vĩnh Linh ở Cam Lâm

Dân Vĩnh Linh chuẩn bị đón tết. Ảnh: Trần Đăng.
Dân Vĩnh Linh chuẩn bị đón tết. Ảnh: Trần Đăng.
Dân Vĩnh Linh chuẩn bị đón tết. Ảnh: Trần Đăng.
Lên top