Làng trẻ mồ côi xoay sở học online

Học online ở trung tâm bảo trợ số 3 TP.Hà Nội. Ảnh: NVCC.
Học online ở trung tâm bảo trợ số 3 TP.Hà Nội. Ảnh: NVCC.
Học online ở trung tâm bảo trợ số 3 TP.Hà Nội. Ảnh: NVCC.
Lên top