Làng Trẻ em SOS Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động Hạng nhất cho Làng trẻ em SOS Việt Nam
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động Hạng nhất cho Làng trẻ em SOS Việt Nam
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động Hạng nhất cho Làng trẻ em SOS Việt Nam

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM