Lạng Sơn: Trưởng bản làm tổ trưởng công nghệ, phát triển cửa hàng online

Tổ công nghệ cộng đồng phát triển kinh tế số ở Lạng Sơn. Ảnh: PV.
Tổ công nghệ cộng đồng phát triển kinh tế số ở Lạng Sơn. Ảnh: PV.
Tổ công nghệ cộng đồng phát triển kinh tế số ở Lạng Sơn. Ảnh: PV.
Lên top