Lạng Sơn: Tâm sự "thật thà" của vị “quan” xã tự dưng… có trụ sở mới 58 tỉ đồng

Trụ sở UBND xã Quang Lang quá đỗi to rộng. Ảnh: L.N
Trụ sở UBND xã Quang Lang quá đỗi to rộng. Ảnh: L.N
Trụ sở UBND xã Quang Lang quá đỗi to rộng. Ảnh: L.N
Lên top