Lạng Sơn: Ngồi giữa trụ sở công an làm “dịch vụ”, thu tiền “khủng” mỗi ngày