Lạng Sơn lên tiếng trước thông tin "đại ca" vùng biên o ép tài xế cửa khẩu

Xuất khẩu nông sản qua khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: PV
Xuất khẩu nông sản qua khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: PV
Xuất khẩu nông sản qua khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: PV
Lên top