Lạng Sơn: Hoãn huỷ nhiều hoạt động cộng đồng

Phố đi bộ Kỳ Lừa, TP. Lạng Sơn sẽ tạm dừng hoạt động. Ảnh: Long Nguyễn.
Phố đi bộ Kỳ Lừa, TP. Lạng Sơn sẽ tạm dừng hoạt động. Ảnh: Long Nguyễn.
Phố đi bộ Kỳ Lừa, TP. Lạng Sơn sẽ tạm dừng hoạt động. Ảnh: Long Nguyễn.
Lên top