Lạng Sơn: "Chưa phát hiện đồng chí nào bảo kê, làm ngơ cho buôn lậu"

Mỗi đêm có hàng ngàn "cửu vạn" theo đường mòn Gốc Bưởi đưa hàng lậu từ Trung Quốc về Việt Nam (cảnh ghi nhận tháng 10.2019).
Mỗi đêm có hàng ngàn "cửu vạn" theo đường mòn Gốc Bưởi đưa hàng lậu từ Trung Quốc về Việt Nam (cảnh ghi nhận tháng 10.2019).
Mỗi đêm có hàng ngàn "cửu vạn" theo đường mòn Gốc Bưởi đưa hàng lậu từ Trung Quốc về Việt Nam (cảnh ghi nhận tháng 10.2019).
Lên top