Lạng Sơn cho học sinh nghỉ Tết sớm

Trên 203.700 học sinh được nghỉ Tết sớm.Ảnh: Internet
Trên 203.700 học sinh được nghỉ Tết sớm.Ảnh: Internet
Trên 203.700 học sinh được nghỉ Tết sớm.Ảnh: Internet
Lên top