Lạng Sơn: Cấm uống rượu, hàng chục học viên trốn trại cai nghiện

Sau sự cố học viên bỏ trốn, Cơ sở cai nghiện Lạng Sơn tổ chức giáo dục tư tưởng, an tâm điều trị .Ảnh: Duy Chiến
Sau sự cố học viên bỏ trốn, Cơ sở cai nghiện Lạng Sơn tổ chức giáo dục tư tưởng, an tâm điều trị .Ảnh: Duy Chiến
Sau sự cố học viên bỏ trốn, Cơ sở cai nghiện Lạng Sơn tổ chức giáo dục tư tưởng, an tâm điều trị .Ảnh: Duy Chiến

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top