Lạng Sơn: Cách ly 12 trường hợp F1 là nhân viên Bệnh viện Phổi Lạng Sơn

Lạng Sơn kích hoạt các biện pháp phòng, chống dịch cao nhất ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Ảnh: BLS.
Lạng Sơn kích hoạt các biện pháp phòng, chống dịch cao nhất ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Ảnh: BLS.
Lạng Sơn kích hoạt các biện pháp phòng, chống dịch cao nhất ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Ảnh: BLS.
Lên top