Lạng Sơn: 100% cán bộ y tế được xét nghiệm COVID-19

Lên top