Lãng phí chứng chỉ ngoại ngữ: “Rối” quy định chứng chỉ, chứng nhận ngoại ngữ, nhà tuyển dụng e ngại chất lượng

Chứng chỉ ngoại ngữ do một trung tâm ngoại ngữ ở Bắc Ninh cấp.
Chứng chỉ ngoại ngữ do một trung tâm ngoại ngữ ở Bắc Ninh cấp.
Chứng chỉ ngoại ngữ do một trung tâm ngoại ngữ ở Bắc Ninh cấp.
Lên top