Làng nghề Mẫn Xá "lên" cụm công nghiệp: Chưa có cơ chế xử lý dứt điểm

Lên top