Làng nghề "lên" cụm công nghiệp: Xử phạt chủ đầu tư - tập đoàn Hanaka

Làng tái chế nhôm Mẫn Xá. Ảnh: PV.
Làng tái chế nhôm Mẫn Xá. Ảnh: PV.
Làng tái chế nhôm Mẫn Xá. Ảnh: PV.
Lên top