Làng nghề "lên" Cụm công nghiệp: Tập đoàn Hanaka lên tiếng

Cụm Công nghiệp làng nghề Mẫn Xá. Ảnh: Trần Tuấn
Cụm Công nghiệp làng nghề Mẫn Xá. Ảnh: Trần Tuấn
Cụm Công nghiệp làng nghề Mẫn Xá. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top