Làng nghề “lên” cụm công nghiệp: Bất ngờ giá thuê gấp 6 lần khu công nghiệp

Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá. Ảnh: Trần Tuấn.
Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá. Ảnh: Trần Tuấn.
Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top