Làng may cờ Tổ quốc

Làng may cờ Từ Vân nổi tiếng khắp vùng. Ảnh: Hải Vương
Làng may cờ Từ Vân nổi tiếng khắp vùng. Ảnh: Hải Vương
Làng may cờ Từ Vân nổi tiếng khắp vùng. Ảnh: Hải Vương
Lên top