Làng đu dây đã không còn cảnh thót tim khi “bay” sang sông

Cây cầu treo đã hoàn thành, người dân sẽ chấm dứt việc đu dây qua sông Pô Cô. Ảnh T.T
Cây cầu treo đã hoàn thành, người dân sẽ chấm dứt việc đu dây qua sông Pô Cô. Ảnh T.T
Cây cầu treo đã hoàn thành, người dân sẽ chấm dứt việc đu dây qua sông Pô Cô. Ảnh T.T
Lên top