Làng “đẻ quan, đẻ trạng” ven dòng Tô giang

Cổng làng Kim Lũ - nơi có nhiều quan trạng thời xưa. Ảnh: Lan Nhi.
Cổng làng Kim Lũ - nơi có nhiều quan trạng thời xưa. Ảnh: Lan Nhi.
Cổng làng Kim Lũ - nơi có nhiều quan trạng thời xưa. Ảnh: Lan Nhi.
Lên top