Làng đào Nhật Tân tất bật ngày giáp tết

Người dân Nhật Tân tỉ mỉ chăm sóc đào Tết
Người dân Nhật Tân tỉ mỉ chăm sóc đào Tết