Làng Cơ Tu “bước vào” kỷ nguyên số

Những ngôi làng Cơ Tu ở Tây Giang được xây dựng đậm bản sắc văn hóa nhưng cũng rất hiện đại, an toàn. Ảnh: Thanh Hải.
Những ngôi làng Cơ Tu ở Tây Giang được xây dựng đậm bản sắc văn hóa nhưng cũng rất hiện đại, an toàn. Ảnh: Thanh Hải.
Những ngôi làng Cơ Tu ở Tây Giang được xây dựng đậm bản sắc văn hóa nhưng cũng rất hiện đại, an toàn. Ảnh: Thanh Hải.