Làng ăn cá "cực độc" vẫn bảo toàn tính mạng: Hội Nghề cá "giải mã"

Người dân Nam Ô (Đà Nẵng) khi đi biển gặp cá nóc gai (còn gọi là cá nóc nhím), họ sẽ vứt đi chứ không ăn. Ảnh: PV
Người dân Nam Ô (Đà Nẵng) khi đi biển gặp cá nóc gai (còn gọi là cá nóc nhím), họ sẽ vứt đi chứ không ăn. Ảnh: PV
Người dân Nam Ô (Đà Nẵng) khi đi biển gặp cá nóc gai (còn gọi là cá nóc nhím), họ sẽ vứt đi chứ không ăn. Ảnh: PV
Lên top