Lần thứ 2 tạm hoãn phóng tên lửa mang vệ tinh "Made in Việt Nam"

Vệ tinh NanoDragon "Made in Việt Nam" được trưng bày tại Trung tâm Vũ trụ Việt Nam. Ảnh T.Vương
Vệ tinh NanoDragon "Made in Việt Nam" được trưng bày tại Trung tâm Vũ trụ Việt Nam. Ảnh T.Vương
Vệ tinh NanoDragon "Made in Việt Nam" được trưng bày tại Trung tâm Vũ trụ Việt Nam. Ảnh T.Vương
Lên top