"Lan đột biến 46 tỉ" ở Điện Biên đã được bán "như con lợn, con gà"

Lan đột biến 46 tỉ ở Điện Biên: Đã bán “như con lợn, con gà”.
Lan đột biến 46 tỉ ở Điện Biên: Đã bán “như con lợn, con gà”.
Lan đột biến 46 tỉ ở Điện Biên: Đã bán “như con lợn, con gà”.
Lên top