Lần đầu ứng dụng phương pháp CBM vào sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện

Đại diện EVNHCMC và Viện nghiên cứu Uniten R&D ký kết hợp đồng. Ảnh Nam Dương
Đại diện EVNHCMC và Viện nghiên cứu Uniten R&D ký kết hợp đồng. Ảnh Nam Dương
Đại diện EVNHCMC và Viện nghiên cứu Uniten R&D ký kết hợp đồng. Ảnh Nam Dương

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top