Lần đầu tiên tái hiện những giai thoại nổi tiếng về Công tử Bạc Liêu

Những người đẹp trong nhà Công tử Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Những người đẹp trong nhà Công tử Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Những người đẹp trong nhà Công tử Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Lên top