Lần đầu tiên Quảng Trị chọn phó giám đốc các sở thông qua thi tuyển

Thông báo chọn cán bộ bằng hình thức thi tuyển của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị. Ảnh: HT.
Thông báo chọn cán bộ bằng hình thức thi tuyển của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị. Ảnh: HT.
Thông báo chọn cán bộ bằng hình thức thi tuyển của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị. Ảnh: HT.
Lên top