Lần 1 xét nghiệm 299 người liên quan đến BN 1553: 10 người dương tính

Xét nghiệm COVID-19 tại CDC Quảng Ninh. Ảnh: CTV
Xét nghiệm COVID-19 tại CDC Quảng Ninh. Ảnh: CTV
Xét nghiệm COVID-19 tại CDC Quảng Ninh. Ảnh: CTV
Lên top