Làm tường chắn bảo vệ Quốc lộ 1 khỏi triều cường

QL1 đoạn qua tỉnh Vĩnh Long bị ngập nặng trong đợt triều cường đầu tháng 10.2019. Ảnh: K.Q
QL1 đoạn qua tỉnh Vĩnh Long bị ngập nặng trong đợt triều cường đầu tháng 10.2019. Ảnh: K.Q
QL1 đoạn qua tỉnh Vĩnh Long bị ngập nặng trong đợt triều cường đầu tháng 10.2019. Ảnh: K.Q
Lên top