Làm thế nào để thoát khỏi thang máy khi không có trợ giúp?

Lên top