Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lâm tặc tấn công kiểm lâm để tẩu tán gỗ lậu