Tiến sĩ Trần Việt Hùng:

“Làm startup thì chẳng bao giờ biết hài lòng, mà luôn tham vọng”

Tiến sĩ Trần Việt Hùng - nhà sáng lập kiêm CEO của Got It! Ảnh: NVCC
Tiến sĩ Trần Việt Hùng - nhà sáng lập kiêm CEO của Got It! Ảnh: NVCC
Tiến sĩ Trần Việt Hùng - nhà sáng lập kiêm CEO của Got It! Ảnh: NVCC
Lên top