Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Làm sao tạo sức hút để người tiêu dùng đồng hành cùng doanh nghiệp Việt?